Ons Verhaal

De geschiedenis van H&L Services

loading

2004-2005: H&L wordt opgericht en eerste opdrachten komen binnen

In Augustus 2004 wordt H&L opgericht en gaan we aan slag. In december komen de eerste omvangrijke opdrachten van ADX en ODTH. In 2005 komen de eerste medewerkers in vast dienstverband. In samenwerking met Axis huurt H&L een magazijn om de herinrichting van de C&A-winkels te ondersteunen. Andere klanten vinden ook de weg naar H&L: Markelbach, Forlog, DFDS, Eurokor, Bisschops, Carga, Groep De Ceuster, Ethnicraft, Goodwill, Waeslandtnatie, I.D.P., Logidec.

2006: Eerste vaste klanten en verdubbeling van de omzet

Onder impuls van H&L wordt een grondige reorganisatie gerealiseerd bij Sunny Europe. Voor DFDS, neemt H&L de goederenbehandeling van Velux voor zijn rekening. H&L wordt vaste partner voor het lossen van containers bij Ethnicraft en wordt mee ingeschakeld voor de opbouw en demontage van hun beursstanden in Brussel, Keulen, Parijs en Valencia. H&L krijgt het vertrouwen van al zijn klanten. We verdubbelen onze omzet.

2007: Steeds grotere bedrijven leren H&L kennen

Electrabel vraagt H&L om in Tihange alle spareparts te controleren op hun verpakking. Beschadigde verpakkingen moeten worden vervangen. 8 maanden werk voor 8 personen. New Roels Display doet een beroep op H&L om een groot project displayopbouw te verwezenlijken in Parijs. H&L wordt door Forlog gevraagd om containers te laden bij Bruggeman in Gent. Bij de opstart van het project Nippon Shokubai doet WGN een beroep op de expertise van H&L.

2008: Onze klanten doen het goed, alle hens aan dek om te volgen!

200 containers houtskool lossen. 500.000 flessen reinigen voor Coca Cola Gent. Elia en Wim Bosman gaan met H&L in zee. Maersk Logistics schakelt H&L in om zijn activiteiten op te starten in Willebroek.

2009: Een moeilijk jaar door de crisis, maar H&L neemt de juiste beslissingen

Omwille van de algemene crisis, belooft het een moeilijk jaar te worden. De juiste beslissingen worden genomen en H&L slaagt erin overeind te blijven. April 2009: DSV kiest H&L als vaste partner om containers te lossen. Nova Natie, Geodis en Fiege leren H&L kennen, de eerste opdrachten worden uitgevoerd.

2010: Het beste jaar tot nu toe met uitdagende nieuwe projecten

2010 wordt het beste jaar uit de geschiedenis van H&L Services: een groei van 5% tegenover superjaar 2008. Na een lichte terugval in augustus en september starten we een nieuwe samenwerking met ODTH. November 2010: Bridgestone kiest voor ATB voor opslag en behandeling van hun vliegtuigbanden. ATB heeft in H&L Services de uitgelezen partner gevonden met de nodige flexibiliteit om de fluctuerende inbound stromen steeds even productief te behandelen.

Mei 2010: H&L haalt een project binnen voor het lossen van >100 containers met goederen bestemd voor Lidl. De zeer strakke deadline vormt ook nu weer geen enkel probleem voor onze professionele teams. April 2010: de firma Gates neemt 3 PL Logistics onder de arm om de verhuizingen van hun distributiemagazijn in Erembodegem te coördineren. Wat de handling betreft, doet 3 PL Logistics een beroep op de diensten van H&L.

Dankzij de efficiënte aanpak van H&L is de verhuizing 3 shiften eerder dan voorzien afgerond en kan Gates ver binnen het geplande budget blijven. Het jaar start uitstekend. In januari stijgt onze omzet met 50% en we sluiten het eerste kwartaal af op hetzelfde niveau als in 2008.

2011: Colruyt ontdekt H&L Services en vertrouwt hen alle containerladingen naar Afrika toe

Colruyt ontdekt H&L Services en vertrouwt hen alle containerladingen naar Afrika toe. Met een stijging van 50% tov het eerste kwartaal 2010 wordt bevestigd dat we op de juiste weg zijn, onze ploeg werd dit jaar al versterkt met 5 nieuwe vaste contracten.

Januari 2011: Alpro werkt met Sotramar voor de handling van hun binnenschepen die de sojabonen aanvoeren naar hun fabrieksterreinen. Sotramar neemt H&L Services onder de arm om de binnenschepen te lossen, de containers via een tilplatform uit te storten en meteen geleegd weer op hetzelfde schip te plaatsen.

De groei van 2010 lijkt zich door te zetten. 2011 is het tot hier toe het “grand cru”-jaar voor H&L Services: meer dan 8000 TEU behandeld, een omzetgroei van 30% en verder een mooie uitbreiding van de klantenportefeuille met Kuenhe & Nagel, Blue Store Storage, Gosselin en Varo.

2012: Een jaar met een moeilijke start maar ook goede vooruitzichten

Eerste kwartaal: Door het wegvallen van twee grote klanten (één vanwege trafiekwijziging en de andere vanwege economisch niet-verantwoorde marges) in combinatie met een minder goed economisch klimaat is er in het eerste kwartaal een grote terugval. Maar we hebben goede moed dat we dit in de volgende kwartalen zullen kunnen goedmaken.

Tweede kwartaal: Ondanks de minder gunstige economische toestand in de wereld, mogen wij niet klagen. In het tweede kwartaal heeft H&L Services de draad weer kunnen oppikken. Contacten met Kuenhe & Nagel en Sumitomo zijn omgezet in een samenwerking die werd bevestigd. Dit zal ervoor zorgen dat we in 2012 toch op hetzelfde niveau zullen kunnen eindigen als 2012. En er zijn uiteraard nog andere contacten, maar goed, daar hebben we het later wel over: het is beter het vel van de beer niet te verkopen voor hij geschoten is!

Derde kwartaal: In dit kwartaal kunnen we terugblikken op een omzetgroei van 25% vergeleken met het 3e kwartaal van vorig jaar. Daarmee is alle verloren omzet nog niet terug maar dit duidt er wel op dat we 2012 alsnog op een positieve manier zullen afsluiten. Zeker als we weten dat dit de basis vormt voor 2013, waarvan we verwachten toch weer een aanzienlijke groei te kunnen realiseren. Intussen kunnen wij terugvallen op een ploeg van meer dan 30 getrainde en bekwame mensen die het alle dagen weer waar maken. Op plaatsen waar we voor de eerste keer komen, zeggen de nieuwe klanten: “Niet normaal wat die mannen doen. Als we dat maar eens wat vroeger hadden geweten!” Van een compliment gesproken…

Vierde kwartaal: Al bij al sluiten we 2012 positief af. We noteren in de 2de jaarhelft een groei van 20% vergeleken met de 2de helft van 2011. De 45% omzetverlies in het begin van ’t jaar hebben we voor het grootste deel goedgemaakt, nog 10% te gaan. Dat is een goede basis voor 2013, zeker als we rekening houden met het feit dat we vanaf 2013 ook beginnen te werken voor F W D, goed voor ongeveer 700 containers per jaar extra. Wij kijken de toekomst zeer opti!mistisch tegemoet. Minder aangenaam is dat we tijdelijk onze officemanger Patrick kwijt zijn. Hij zal om medische redenen een klein half jaar out zijn. We hebben hem veel werk beloofd tegen dat hij terugkomt. Intussen neemt Wim Conincx de honneurs waar. Een andere nieuwkomer is Sven Van Vlimmeren die zich al vanaf mei aan het inwerken is om the field te verkennen om zo op korte termijn ook meer commercieel werk te gaan verrichten. De verwachtingen voor 2013 zijn hoog gespannen!

2013: Een jaar van groei, nieuwe ideeën en uitbreiding van het klantenbestand

Eerste kwartaal: We zijn blij te kunnen melden dat de chirurgische ingreep bij Patrick meer dan goed is verlopen en dat hij heel goed herstelt. Binnen afzienbare tijd zal hij opnieuw deeltijds op post zijn. Businesswise zitten we terug op het goede spoor. Het eerste kwartaal hebben we meer dan 50% meer omzet gedraaid dan vorig jaar en zitten we boven het beste gemiddelde sinds onze start. De personeelslijst is aangegroeid tot 25 voltijds equivalenten

Tweede kwartaal: Na een meer dan goed eerste kwartaal lijkt het tweede een beetje te sputteren, maar dat neemt niet weg dat we vergeleken met vorig jaar nog een voorsprong hebben van meer dan 30%! Als we de lijn zo kunnen doortrekken, doen we het toch maar mooi 10% beter dan in ons beste jaar 2011. Intussen zijn er nieuwe ideeën gelanceerd waarvan we verwachten dat die concreet zullen worden in de loop van de volgende maanden. Het beste nieuws is dat Patrick zo goed als helemaal hersteld is en binnen de kortste keren weer de draad zal opnemen. Intussen is Wim de stiel volledig meester en hebben wij aan hem een uitstekende back-up. Minder prettig is te moeten melden dat de samenwerking met Sven niet het verhoopte succes was, onze wegen zullen dus scheiden.

Derde kwartaal: Patrick is intussen volledig hersteld en neemt de draad weer op. Augustus en september zijn wat omzet betreft topmaanden.

Vierde kwartaal: Zo goed als het derde kwartaal was, zoveel minder is het vierde geweest. Vooral november bleef beneden alle verwachtingen. Onder druk van de nieuwe maatregelen die ingaan per 1/01/2014 werden een paar zware beslissingen genomen, maar dit hoort er nu eenmaal bij. Toch is het klantenbestand weer aangegroeid. In het algemeen is 2013 ons beste jaar naar omzet geweest. Het zal niet gemakkelijk worden om dit groeiritme aan te houden: + 17% per jaar, sinds 2005.

2014: Na 10 jaar hard werken zijn we de grootste van België in onze metier

Eerste kwartaal: In onderling overleg wordt de samenwerking met 2 klanten stop gezet, wij bieden te weinig toegevoegde waarden ons inzien. Zo kunnen we ons nog meer focussen op onze core. Omzetmatig laat zich dat wel voelen maar we zijn er zeker van dat we dit gaan goed maken, T C L en Manna worden binnen gehaald als nieuwe klanten.

Tweede kwartaal: Onze bestaande klanten bevestigen de samenwerking en geloven nog meer in ons, we krijgen serieus wat werk bij, zelfs in die maten dat we meer dan 30% extra omzet draaien tov vorig jaar in het achterhoofd houdende dat we toch ook omzet opgegeven hebben. 4 extra mensen komen onder contract.

Derde kwartaal: Wie dacht dat de zomer er was om het wat rustiger aan te doen was bij ons zeker niet aan het juiste adres, een kwartaal om U tegen te zeggen, in augustus was er één week om te rusten (en die alles teniet deed) maar verder nooit omzetten gedaan zoals die dit kwartaal gerealiseerd werden, het was zweten geblazen.

Vierde kwartaal: Het wordt saai want het blijft hetzelfde verhaal de omzet stijgt nogmaals met 24% tov van een minder 4de kwartaal in 2013. Over het ganse jaar boeken we een omzetgroei van 17%. We zijn intussen aan een omzet gekomen dat we kunnen stellen dat we op een mooie kruissnelheid zitten, als we deze kunnen vasthouden zitten we op rozen. MAAR we gaan ons hiermee niet in slaap laten wiegen, we zijn alerter dan ooit. Met Intertrans is er weer een nieuwe klant in portefeuille. Het afgelopen jaar behandelde we 12.500 TEU, we kunnen met trots stellen dat we na 10 jaar hard werken, hiermee de grootste in België zijn in onze metier.

2015: Het personeelsbestand aangegroeid tot boven de 30, we blijven groeien met double digits

Eerste kwartaal: Nog maar eens gejuich, omzetmatig scheren we alle toppen, Februari doen we 65% meer dan vorig jaar, de beste maandomzet en dagomzet die we tot op heden hebben gerealiseerd. Maar nog veel belangrijker, begin Februari krijgen we te horen dat het zwaard van Damocles was gevallen in ons voordeel !!! De rechter in beroep bevestigde het vonnis van eerste aanleg wat inhoud dat we van alle zonden werden vrij gesproken, nu alle onzekerheid weg valt kunnen voortaan op 2 oren slapen voor wat de toekomst betreft. Bij het agentschap ondernemen werd een dossier goedgekeurd voor de ondersteuning in de opbouw van een nieuwe groeistrategie waar we dan ook mee van start zijn gegaan. Meteen wordt ook volop werk gemaakt om met een nieuwe website naar buiten te komen om een nog betere communicatie uit te dragen en weer worden 2 mensen bij aangeworven.

Tweede kwartaal: In tegenstelling tot het eerste kwartaal is er een lichte terugval tov vorig jaar – 3%, de algemene activiteit is terug gevallen zonder enige specifieke reden. Wat ons wel verheugd is de betrokkenheid in een nieuwe activiteit die opstart bij één van onze bestaande klanten.

Derde kwartaal: Net als vorig jaar in de zomer, maar vooral door toedoen van de nieuwe activiteit en een oude klant die terug komt aankloppen, scheren we weer alle toppen en doen we zelfs 10% beter dan in 2014. Van harte dank aan iedereen (werknemer of interim) die dit mee heeft waar gemaakt.

Vierde kwartaal: We blijven op de elan van het 3de kwartaal verder gaan (met een lichte dip in september) en halen toch weer 2 nieuwe klanten binnen met veel potentieel. Tijdens onze jaarlijkse rondvraag bij onze bestaande klanten krijgen we opnieuw van alle klanten het vertrouwen voor 2016. Intussen is het personeelsbestand aangegroeid tot meer dan 30 effectieve, het afgelopen jaar stelde we gemiddeld 34 man per dag te werk. En we blijven groeien met een double digit op jaarbasis, dit al sinds de crisis van 2008 / 2009.

2016: Een jaar van groei en reorganisatie in functie van continuïteit

Globaal genomen is de werking en de groei voor 2016, met een omzetstijging van bijna 10%, een verderzetting van de ingeslagen weg sinds 2009. Ook het personeelsbestand blijft doortellen met intussen 32 man op de payroll. Overall stelden we in 2016 dagelijks gemiddeld 37 man tewerk, met soms pieken tot 50 FTE. Flexibiliteit hoort nu eenmaal tot één van de belangrijkste troeven van H&L Services. Onze groei kwam voornamelijk van de bestaande klanten, wat niet weg neemt dat er weer nieuwe namen in de klantentabel zijn bijgekomen. Niets wereldschokkend maar het verbreed wel onze klantenbasis. Daar waar het tweede en vierde kwartaal toch wel stevig druk waren, was de zomer in tegenstelling tot vorig jaar dan weer vrij zwak.

In de loop van het jaar hebben we op vraag van de werknemers een opsplitsing gemaakt in drie arbeidscategorieën. De criteria hiervoor werden door de werknemers mee uitgewerkt, alsook de daaraan gekoppelde verloning. Uiteraard is dit niet zonder slag of stoot verlopen maar finaal kon de meerderheid zich vinden in het nieuwe systeem, waardoor er eveneens meer duidelijkheid komt in de taakverdeling. Zaakvoerder Walter is 60 geworden. Tijd om aan de opvolging te werken. Omdat H&L Service zeer mensgedreven is hebben we eerst het pad bewandeld van een MBO. Maar dat bleek toch complexer dan gedacht, waardoor we nu andere mogelijkheden en constructies onderzoeken. Steeds met als doel om op korte en lange termijn continuïteit te garanderen voor onze medewerkers en klanten.

2017: Groeien zonder bijkomende ondersteuning zou moeilijk worden

Een jaar waar we aanvoelde dat we stilaan tegen het plafond aan ’t lopen waren en dat groeien zonder bijkomende ondersteuning moeilijk zou worden. Op zoek naar een bijkomende kracht was de boodschap.

Niet evident want we verwachten van die persoon dat hij alle dagen mee de containers in gaat om zo de mannen, de klanten en het werk te leren kennen zoals het is. In de zomer dan toch iemand die het ziet zitten maar die nog een rit heeft uit te rijden. Begin november begint Wolf De Vester aan zijn inloop periode met de hoop dat deze investering gaat renderen zien we 2018 tegemoet.

2018: The Big Bang met 35% omzetstijging!

Een jaar waar de maand januari (-5%) niets liet verwachten van wat ging komen (Wolf viel ineens een paar maanden uit) sloten we het 1ste kwartaal nog af met een stijging van een kleine 10%, dit dank zij de opstart bij Belgomilk in Kallo. Op het eind van ’t jaar zal blijken dat deze nieuwe binnenkomer ineens naar de top 5 gaat. Tijdens het 2de kwartaal kwam alles goed op gang, in juni zijn we beginnen werken voor Essers in Harelbeke en mochten we een stijging van een kleine 30% noteren. Met deze stijging werd de nood aan meer ondersteuning weer duidelijk en zijn we op zoek gegaan naar versterking.

Tijdens de verschrikkelijk warme zomer kwam daar nog een schepje bovenop en waren we maar al te blij dat we de nodige versterking hebben gevonden in Dany Van Beylen die in september de club is komen vervoegen. Zijn opdracht is de operaties in de Kempen onder zijn vleugels te nemen. Intussen hadden we al meer dan 10 mensen bij aangeworven. Niets te vroeg zal in het 4de kwartaal blijken. Dany heeft geen tijd gekregen om in te werken, het ging van meer naar veel meer, en daar bovenop vertrok Walter met de anciens en sterkhouders dan nog eens op uitstap.

Distrilog kwam eind oktober ons klantenbestand uitbreiden zodat we over het ganse 4de kwartaal meer dan 50% omzet verhoging realiseerden. In de maand december waren er dagen dat we met meer dan 70 man de baan op waren. Op het einde van ’t jaar tellen we 20 man meer op de payroll. De omzet in vergelijking met 2017 was over de totaliteit met 35% gestegen. Gezweet hebben de mannen, alle respect want ze hebben de rit uitgereden zonder kleerscheuren.

2019: H&L Services begint De referentie in zijn vak te worden

Na een zeer slopend 4de kwartaal 2018 was er nood aan een adempauze, maar dat die zou gepaard gaan met nog een enorme omzetgroei was niet te voorspellen. En toch was het zo. Uiteraard had dit te maken met de nieuwe trafieken (Belgomilk en Distrilog) die we in 2018 waren opgestart en zich doorzetten in het nieuwe jaar. In januari verbaasden we iedereen met maar liefst 65% meer omzet tegenover januari 2018 en dit zonder al teveel kleerscheuren. Het 1ste kwartaal werd dan ook afgesloten met een omzetgroei van meer dan 30%, waardoor we onze start zeker niet gemist hadden.

Het 2de en 3de kwartaal waren niet echt spectaculair, waarbij we wel boven het niveau van 2018 bleven. We hadden dus tijd om overal de puntjes op de i te zetten met bijkomende aanwervingen. Waar we toch wat vreesden voor een terugval in het 4de kwartaal tov 2018 was dit niet zo (dankzij de nieuwkomer Colruyt). Meer nog we presteerden zelfs in het 4de kwartaal beter dan het jaar voorheen en mochten we het jaar afsluiten met een mooie 15% groei. Dit vertaalde zich uiteraard ook naar tewerkstelling en eind 2019 stond de teller op 49 FTE.

Met het oog op de toekomst is er in 2019 ook werk gemaakt om de continuïteit te verzekeren. Wat uitmondde in het aantrekken van twee nieuwe aandeelhouders, Patrick en Wolf tekenden op 13/12/2019 het aandelenregister en werden zo volwaardig partner in het verhaal.

2020: “Ooh what a year”

De vooruitzicht waren in alle geval goed, in Februari zouden we een nieuw project opstarten voor Van Moer dat ons nog meer stabiliteit zou geven met een bijkomend volume van +- 10.000 TEU op jaarbasis. De eerste containers kwamen toe bij Van Moer in Grobbendonk, het moment om aan de slag te gaan, het bleek al snel dat het opschalen was naar een ploeg van 20 man en meer. Voor het eerst huurde we zelf extern management in om dit mee in goede banen te lijden, de volumes in Grobbendonk liepen al snel naar 50 TEU per dag en het andere werk viel niet direct stil.

Uiteraard ging dit niet zonder slag of stoot tot 16 maart……een lock down werd afgeroepen. Toch even de handen in het haar, wat nu ? We hebben al onze klanten gecontacteerd met de vraag hoe zij het zagen, maar stoppen met werken was zeker niet aan de orde. Gezien de situatie konden we blijven opereren zoals normaal. In overleg werden enkel nog opdrachten opgenomen van klanten waar we echt mee van essentieel belang waren en viel het volume wat terug maar ook niet per direct. Het eerste kwartaal zouden we afsluiten met weer maar een groei van een kleine 30% en dan viel het terug.

Gebruik makend van de situatie waren er klanten die hun manier van werken met ons in vraag stelden en alternatieven gingen uit proberen, wat in onze ogen ook niet meer dan normaal is. Dit zou dan duidelijk maken of we echt het verschil kunnen maken. En wat bleek, we zijn terug voor hen kunnen beginnen werken wat ons trots maakt op wat we te bieden hebben.

Het 2de kwartaal konden we toch nog terug blikken op een omzetgroei van net geen 10% wat zeker niet slecht was gezien de omstandigheden, in Q2 hebben we eveneens van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de organisatie op het nieuwe project wat bij te sturen zodat we daar dan ook aan een solide basis zouden geraken voor het vervolg ervan. Eind Juni bleek alles weer wat terug op gang te komen, we zijn onze eerste containers in Luxemburg gaan lossen, voor onze klant Intertrans hadden we daar aangeboden op een projectje van 700 TEU over 3 maanden, een leuke uitstap voor onze mannen die ginder uiteraard bleven overnachten.

De business die terug op gang kwam zorgde voor een zeer sterk derde kwartaal met een absolute climax in week 38, meer dan 80 man gemiddeld op de planning, van een inhaalbeweging gesproken. Uit een onverwachte hoek kwam ook Lucide bij ons terecht als nieuwe klant. Q3 was goed voor een omzetstijging van 40%. Q4 werd deze lijn doorgetrokken en kwamen we ook op de radar bij Inex, weer een mooie referentie erbij voor onze mannen in het Gentse.

Al bij al kunnen we stellen dat het Coronajaar 2020 er eentje is om snel te vergeten maar dat ons toch wel nog maar eens veel steviger op de kaart heeft gezet, we zijn het jaar finaal afgesloten met een omzetgroei van 28% en onze payroll telt meer dan 60 FTE.

2021: Omzet maal 2,3 in 4 jaar tijd

Het begint wat afgezaagd te worden, maar het stopt niet.  In 2021 heeft Covid ons ook niet kunnen afremmen. Uiteraard hebben wij even goed zoals de rest van de economie te verduren gehad met het beestje maar we denken te mogen stellen dat we ook hier op de juiste manier wisten mee om te springen.

Het eerste semester  draaiden we gewoon verder op het elan van 2020 en hebben we met Eutraco toch weer een mooie klant weten binnen te halen, zeker met het oog op 2022. We worden hoe langer hoe minder afhankelijk van 1 grote klant, wat het risico toch spreidt.

Heel waarschijnlijk omdat het allemaal te mooi is om waar te zijn werden we 02/07 geconfronteerd met een cyberaanval… De nacht van 01 op 02/07 werd onze IT provider gehackt, iets dat we nog niet hadden mee gemaakt, ineens alles weg, geen mails, geen planning, geen historiek, niks meer. Dan is het behelpen met de dingen die er zijn en even blind rijden in de hoop dat je geen te grote accidenten mee maakt onderweg, tijdens het weekend zijn we terug gevallen op onze manier van werken 15 jaar geleden wat ons terug “on track” bracht, met de nodige miserie is alles mondjesmaat terug goed gekomen en hebben we beslist om een versnelling hoger te schakelen om alles volledig in the cloud te krijgen.

In 2020 hadden we een mooi project in Luxemburg  tijdens de zomer , dit jaar was dat niet het geval met als gevolg dat juli en augustus echt vakantiemaanden waren met een terugval van +- 10%.

Iedereen kon dus van de natte zomer genieten om de batterijen op te laden en dat was maar goed ook. In september kwamen de aanvragen vlot binnen met dagen van 90 en meer mensen op de planning. De vooruitzichten voor Q4 waren goed.

Half Oktober zijn we er met het management een weekend  op uit getrokken om tijd te nemen om de toekomst in beeld te brengen en daaraan gekoppeld een plan op te maken waar we ons toch aan gaan proberen te houden. Focus op behouden van wat we hebben met meer aandacht voor ondersteuning naar de werkvloer in ’t algemeen. Onder andere door Covid is daar zeer veel verwaterd, wat niet wegneemt dat een opportuniteit steeds bekeken mag worden.

De volumes van september bleven aanhouden en vergrootte nog. Vanaf half oktober moesten we regelmatig klanten teleurstellen bij gebrek aan capaciteit, in die maten zelfs dat het structureel bleek te worden. Dit hadden we nog nooit mee gemaakt!

Naar gewoonte is er wel wat terugval naar het jaareinde en dat was eigenlijk welkom zodat iedereen terug wat op adem kon komen. Echter voor begin januari komen de orders al vlot binnen dus dat belooft!
Per 01/01/2022 werden dan ook maar weer 10 nieuwe contracten opgemaakt wat ons personeelsbestand stilaan richting 75 FTE stuwt.

2021 sluiten we af met meer dan 40.000 TEU op de teller, een 15% meer dan het jaar daarvoor. Voor 2022 zijn de vooruitzichten goed met nog wat nieuws in de pipeline.

2022: Te mooi om waar te zijn? Minder goed nieuws voor onze CEO

We beginnen het jaar schitterend, mede door toedoen van H. Essers (die de weg heeft teruggevonden) generen we het eerste kwartaal maar liefst en omzetstijging van 25%. Dit is ook het kwartaal dat de oorlog in Oekraïne begint en dat corona stilaan naar de achtergrond verdwijnt. Intussen is het personeelsbestand aangedikt tot meer dan 75 FTE, we kunnen wel tegen een stootje, alle dagen tussen de 150 en de 200 TEU, daar heb je al wat handjes voor nodig.

Het 2de kwartaal blijven we op niveau van 2021 maar we kunnen het eerste semester toch afsluiten met mooie groeicijfers van 15%, hier en daar komen ook nieuwe klanten aansluiten wat het geheel op zich nog mooier maakt. Om alles vlot te kunnen volgen worden nog wat mensen bij aangeworven om begin juli 85 mensen op de teller te hebben. Intussen stijgen de energieprijzen en duiken links en rechts toch wat grijze wolken op.

In mei krijgt onze CEO te horen dat hij de ziekte van Kalher heeft, een domper op de feestvreugde, maar ook hier zullen we mee moeten leren leven. De taken worden verdeeld zodat het niet al te veel impact zal hebben op onze organisatie en werking. We laten de kopjes niet hangen.

In het 3de kwartaal wordt zelfs champagne bovengehaald en er zijn dagen dat we met meer dan 100 man de baan op zijn. Ook dit kwartaal noteren we een stijging in omzet van meer dan 20%.

En dan is daar het 4de kwartaal, heeft het lang genoeg geduurd? In september werden we al gewaar dat het niet ging blijven duren… De impact van het wereldgebeuren gaan wij ook aan de lijven ondervinden. Met enkele projectjes kunnen we nog een beetje standhouden maar we zien toch een eerste terugval van business en de omzet zakt met een kleine 10%.

Finaal sluiten we 2022 af met nog een mooie omzetgroei van 10%, meer dan 40.000 TEU behandeld en 85 FTE op de payroll, daar kunnen we best wel fier op zijn.

2023 kondigt zich iets minder vrolijk aan …

2023: Bomen groeien niet tot in de hemel

Zoals eind 2022 al werd voorspeld, zou het mooie weer niet blijven duren… De trend van eind 2022 gaat verder.

De terugval is gestaag en komt tot een volledig dieptepunt in april.
Dankzij de mogelijkheid van economische werkloosheid kunnen alle mannen aan boord blijven. In de hoop dat er vroeg of laat toch enige kentering komt.
Het ziet er niet naar uit dat er snel een opleving zal komen, verschillende werknemers kiezen ervoor toch elders aan de slag te gaan waar we alle begrip voor hebben.

Vanwege enkele nieuwe contacten kunnen we ons klantenportefeuille toch uitbreiden wat dan weer gunstig is voor de toekomst.
Intussen gaat het leven zijn gangetje en komt er mondjesmaat toch terug wat beweging in de business zodat het laatste kwartaal hoopgevend is voor de toekomst.

Eind 2022 onderging onze CEO een geslaagde beenmergtransplantatie die er toch wel zwaar heeft ingehakt.
De taken werden voorheen al herschikt zodat er niets een vlotte revalidatie in de weg zou staan, wat dan ook heeft bijgedragen tot een zeer goed herstel.
In deze periode van herstel zijn de kaarten ook opnieuw geschud geweest, wat garant zal staan voor een gezonde continuïteit van het bedrijf.

Op de achtergrond werden alle voorbereidingen genomen om van het jubileum 20 jaar H&L op 29/03/2024 een spetterend feest te maken. Deze datum is het dag op dag 20 jaar geleden dat de oprichting van H&L Services heeft plaats gevonden.

29/03/2024: Een onvergetelijk feest voor ons twintigjarig bestaan!

Een belangrijke datum in 2024 is 29 maart: dan bestaat H&L Services dag op dag 20 jaar. En dat moesten we vieren uiteraard! Op die dag vierden we samen met collega’s, klanten, vrienden en familie het twintigjarig bestaan van H&L Services. Het werd een onvergetelijke avond in de Art Nouveau-zaal Horta.

+0
TEU/jaar
+0
TEU/dag
+0
FTE/dag