2016, een jaar van groei en reorganisatie in functie van continuïteit

2016, een jaar van groei en reorganisatie in functie van continuïteit

Globaal genomen is de werking en de groei voor 2016, met een omzetstijging van bijna 10%, een verderzetting van de ingeslagen weg sinds 2009. Ook het personeelsbestand blijft doortellen met intussen 32 man op de payroll. Overall stelden we in 2016 dagelijks gemiddeld 37 man tewerk, met soms pieken tot 50 FTE.  Flexibiliteit hoort nu eenmaal tot één van de belangrijkste troeven van H&L Services.

Onze groei kwam voornamelijk van de bestaande klanten, wat niet weg neemt dat er weer nieuwe namen in de klantentabel zijn bijgekomen. Niets wereldschokkend maar het verbreed wel onze klantenbasis.  Daar waar het tweede en vierde kwartaal toch wel stevig druk waren, was de zomer in tegenstelling tot vorig jaar dan weer vrij zwak.

In de loop van het jaar hebben we op vraag van de werknemers een opsplitsing gemaakt in drie arbeidscategorieën. De criteria hiervoor werden door de werknemers mee uitgewerkt, alsook de daaraan gekoppelde verloning. Uiteraard is dit niet zonder slag of stoot verlopen maar finaal kon de meerderheid zich vinden in het nieuwe systeem, waardoor er eveneens meer duidelijkheid komt in de taakverdeling.

Zaakvoerder Walter is 60 geworden. Tijd om aan de opvolging te werken. Omdat H&L Service zeer mens-gedreven is hebben we eerst het pad bewandeld van een MBO. Maar dat bleek toch complexer dan gedacht, waardoor we nu andere mogelijkheden en constructies onderzoeken. Steeds met als doel om op korte en lange termijn continuïteit te garanderen voor onze medewerkers en klanten.

+0
TEU/jaar
+0
TEU/dag
+0
FTE/dag